KREDS 14

Kredsstyrelsen

Hvidovre Lærerforening ledes af en kredsstyrelse, der består af kredsformanden, kredskassereren og de kongresdelegerede, der alle er generalforsamlingsvalgte, samt de 9 tillidsrepræsentanter på kommunens almindelige folkeskoler. Denne opbygning af kredsstyrelsen sikrer, at informationer hurtigt kan kommunikeres frem og tilbage mellem kredsstyrelsen og skolerne.

Kredsstyrelsen nedsætter samtidig faste udvalg. 

Mødekalender for kredsstyrelsen, Februar - Juni 2024

Kredsformand: Morten Bo E. Larsen

Næstformand: Pelle Roholt Jensen
Kredskasserer: Gitte Helring Andersen Greisik

Kongresdelegeret: 1. suppleant: Rasmus Bæk
Kongresdelegeret: Pelle Roholt Jensen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Avedøre Skole: Pelle Roholt Jensen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Dansborgskolen: Karen Busk

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Engstrandskolen: Carsten Juhl Nielsen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Frydenhøjskolen: Mikkel Pehn

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Gungehusskolen: Emilie Løie 

Jespersen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Holmegårdsskolen: Bettina Thorsøe

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Langhøjskolen: Rasmus Illemann Bæk

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Præstemoseskolen: Lisbeth Poulsen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Risbjergskolen: Flemming Bech

 

Årsplan for kredsstyrelsen 2024/25

 

Laerermryggetiltavle Sliderkshighlights2022