Kredsstyrelsen

Hvidovre Lærerforening ledes af en kredsstyrelse, der består af kredsformanden, kredskassereren og de kongresdelegerede, der alle er generalforsamlingsvalgte, samt de 9 tillidsrepræsentanter på kommunens almindelige folkeskoler. Denne opbygning af kredsstyrelsen sikrer, at informationer hurtigt kan kommunikeres frem og tilbage mellem kredsstyrelsen og skolerne.

Kredsstyrelsen nedsætter samtidig faste udvalg.

Udvalgenes arbejds- og ansvarsområder

 

Kredsformand: Morten Bo E. Larsen

Næstformand: Martin Roald-Arbøl
Kredskasserer: Gitte Helring Andersen Greisik

Kongresdelegeret: Martin Roald-Arbøl
Kongresdelegeret: Vivian Korsgaard

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Avedøre Skole: Pelle Jensen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Dansborgskolen: Vivian Korsgaard

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Engstrandskolen: Martin Roald-Arbøl

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Frydenhøjskolen: Mikkel Pehn

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Gungehusskolen: Emilie Løie 

Jespersen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Holmegårdsskolen: Søren Bitsch Kirk

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Langhøjskolen: Rasmus Illemann Bæk

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Præstemoseskolen: Lisbeth Poulsen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Risbjergskolen: Flemming Bech