Ferie

I Hvidovre kommune har lærerne i 2022 kollektiv ferie i de 4 uger i juli i skolernes sommerferie. Den 5. uge blev afviklet i uge 7 (vinterferien). Den første uge af børnenes sommerferie (uge 26) er ikke som sådan ferie, men afspadsering for det merarbejde, vi lægger i løbet af skoleåret, det samme gør sig gældende for uge 42. 

Den gældende, relativt nye, ferielov er en smule udfordrende for lærere, da vi egentlig ikke når at ”samtidsoptjene” nok feriedage. Vi har dog aftalt med kommunen, at vi ”låner” 2,08 feriedag, som vi i praksis først optjener i august. Dermed vil du som ansat i Hvidovre Kommune pr. 1/9 2021 eller tidligere få løn som normalt i alle ferieugerne.  

Skulle din ansættelse ophøre den 31/7-22, vil du blive modregnet de 2,08 feriedag, som du ikke vil kunne nå at optjene i august. Dem vil du i givet fald optjene på en evt. ny arbejdsplads og efterfølgende have ”i overskud” til afvikling eller udbetaling. Hvis du er kommet fra et ansættelsesforhold i en anden kommune efter den 1/9 2021, vil du muligvis være blevet feriepenge-modregnet dette i uge 7.Du er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til kredskontoret, hvis du har spørgsmål vedr. din ferie. 

Hvis du er syg, inden ferien starter, har du ret til erstatningsferie efterfølgende. Sygemelding inden ferien betyder, at du skal sygemelde dig inden arbejdsdagens begyndelse den dag ferien starter, i praksis inden kl. 8.00 den 1. juli. Hvis du bliver syg i ferien, skal du også sygemelde dig. Du har ret til erstatningsferie, dog ikke for de første 5 sygedage. Skolen oplyser om, hvor du syge- og raskmelder dig inden ferien. I selve ferien kan du syge- og raskmelde dig til Lønkontoret på 3639 3707 eller sende en mail til per@hvidovre.dk 

Kontakt kredskontoret hvis du har spørgsmål vedr. din ferie

Se mere om ferieregler her

Loenseddeltjek Med Lup

Generelt om ferie