Nye medlemmer

Kære nye medlem

Jeg vil byde dig velkommen som medlem af Hvidovre Lærerforening og dermed af Danmarks Lærerforening (DLF). Vi kan i Hvidovre Lærerforening hjælpe dig, hvis du har tjenstlige spørgsmål eller problemer. Det kan f.eks. være med at tjekke dine ansættelsespapirer, din lønseddel eller din opgaveoversigt. Vi forhandler også dine løn- og arbejdsvilkår både lokalt med Hvidovre Kommune og centralt (DLF) med Kommunernes Landsforening (KL). Som medlem af Hvidovre Lærerforening er du også med i din skoles Faglige Klub, der ledes af din tillidsrepræsentant. Hvis du skulle komme ud for problemer, så du risikerer tjenstlige samtaler, støtter vi dig også.

Vi har indgået en arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune, som vi kalder A2650. Den bygger langt hen ad vejen på den arbejdstidsaftale, som blev indgået mellem de centrale parter. Vi har dog nogle vilkår, som er særlige for lærere i Hvidovre. Arbejdstiden tilrettelægges som udgangspunkt mandag til fredag mellem 8 og 16. Du skal være til stede på skolen, når det giver mening, det vil sige når du har undervisning, møder og samarbejdstid. Den øvrige arbejdstid kan afvikles andre steder. Arbejdstiden fordeles på 41 uger med et gennemsnit på 41 timer. De 41 uger er elevernes 40 skoleuger (200 skoledage) samt ugen inden eleverne starter i skole efter sommerferien. Vi har også aftalt, at der angives tid på alle opgaver over 20 timer på opgaveoversigten, sådan at du som lærer har et overblik over, hvad der forventes af dig, og vi har aftalt, at der tilstræbes et loft for undervisning på 26 lektioner om ugen.

Du kan finde yderligere information om bl.a. om ferie og kontingent

Du kan også følge os på https://www.facebook.com/kreds14, hvor vi informerer om alt fra overenskomstforhandlinger og budgetter til vores traditionsrige fester og sociale arrangementer. Information om DLF finder du på www.dlf.org

Til slut vil jeg endnu engang byde dig velkommen i Hvidovre Lærerforening og håbe på, at vi kan være dig en støtte i dit arbejde som lærer i Hvidovre kommune.

 

   

Hvidovre Kommune