Pensionister

Kære seniorist

I følge foreningens vedtægter er man så længe man arbejder henført til den kreds der omfatter den kommune hvor man er ansat.
Ved fratræden som pensionist kan man vælge enten arbejdskommunens kreds eller den kreds, der omfatter ens bopælskommune.
Kontakt kredskontoret og tag en snak med os når afskedigelses-tidspunktet nærmer sig, om du som pensionist ønsker fortsat medlemskab.

Som pensioneret medlem i Hvidovre Lærerforening bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Kontingentet opkræves halvårligt og er på 564,- kr. (2023). Du får fortsat bladet folkeskolen, og du kan deltage i kredskurser og i arrangementer i Hvidovre Lærerforenings pensionistklub, Senioristerne.

Alle invitationer og informationer til Senioristerne sendes via medlemssystemet, det er derfor vigtigt at du har den korrekte mail-adresse på "Min Side" på DLF-hjemmeside. Kontakt evt. kredskontoret så hjælper vi.

Næste tur for Seniorister er tur til Flakfortet onsdag d. 14. juni, invitation udsendes senere.

Kalendere:

Vi har nu fået årets lærerkalender på kredskontoret, hvor man ved aftale kan komme forbi og hente en. Alle der ønsker at deltage i turen til Flakfortet får en kalender udleveret der.

Kalendere23 24

 

Vi gør opmærksom på, at nuværende medlemmerne kan tage sin ægtefælle/sambo med til foreningens arrangementer. 

Ved tilmelding skal der oplyses navn på alle deltagere.  Udmeldte tidligere medlemmer af DLF har ikke mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.

 

Læs mere alle de andre fordele som pensionist i Danmarks Lærerforening.

 

 

 

 

 

 

Pension