Arbejdstid

Din arbejdstid 

Vi har i Hvidovre indgået en lokal arbejdstidsaftale. Aftalen bygger på den centralt aftalte A20 og vores tidligere fælles forståelse. Vi kalder den A2650 - efter Hvidovres postnummer.

Vi vil her nævne et par ting fra aftalen, som er indeholdt i A2650 men ikke i A20:

  • Arbejdstiden fordeles på 205 arbejdsdage. (På den enkelte skole kan leder og tillidsrepræsentant aftale én ekstra arbejdsdag som følge af afskaffelsen af Store Bededag).
  • Der skal timetal på alle opgaver på opgaveoversigten, der skønnes at have et omfang på 20 timer eller mere. Leder og tillidsrepræsentant kan aftale, at der også sættes tid på opgaver der har et mindre omfang end 20 timer.
  • Tilstedeværelse med mening, hvilket vil sige, at man skal være på skolen til undervisning og møder.
  • Skolelederen har ansvaret for at sikre at der er tilstrækkelig tid og rum til både individuel- og fælles forberedelse hos den enkelte lærer og med respekt for denne professionelle råderum.
  • For at sikre gennemskueligheden i opgaveoversigten skal der foreligge funktionsbeskrivelser, der angiver indhold, omfang f.eks. årshjul for de øvrige opgaver. Særligt skal der på hver enkelt skole være tydelige beskrivelser af forventninger til funktionerne som hhv. klasselærer og faglærer.
  • Skolelederen har ansvaret for, at der etableres en lokal struktur for mentorordning for nyuddannede lærere. Strukturen drøftes løbende med tillidsrepræsentanten og kan tilpasse herefter.

Lokal arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2023/24

 Sammenlaverviskole Dlf2024

 

Følgebrev til Lokal arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

Lokal arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

 

 

 

 

DLF om arbejdstid