Generalforsamling

Der blev afholdt virtuel Generalforsamling torsdag den 15. april 2021 kl. 16.30.

På generalforsamlingen holdt formand Flemming Ernst sin sidste beretning. Efter 25 år som formand stopper han med udgangen af april.

Generalforsamlingen valgte Morten Bo Larsen som ny formand. Morten Bo Larsen er i dag lærer og tillidsrepræsentant på Frydenhøjskolen.

I beretningen på generalforsamlingen sagde Flemming Ernst blandt andet følgende: ”I Hvidovre er det sådan, at kun 82 % af lærerstillingerne er besat med uddannede lærere. Det er langt under landsgennemsnittet, der er på 91 % og gennemsnittet for de øvrige Vestegnskommuner, der er på 89 %. Folkeskoleloven siger, at man skal være læreruddannet for at undervise i folkeskolen. Det er ikke godt nok at overholde folkeskoleloven 82 %. Tænk hvis vi havde samme holdning til andre love”

Generalforsamling vedtog derefter en udtalelse til Hvidovre Kommune, der opfordrer til, at vi samarbejder om af rekruttere og fastholde læreruddannede i folkeskolen. Udtalelsen kan ses til højre.

Under beretningen blev den netop aftalte og godkendte lokale arbejdstidsaftale drøftet. Aftalen bygger på et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Lærerforening og et meget konkret samarbejde på den enkelte skole mellem ledelse, tillidsrepræsentant og lærerne.

Endelig blev coronasituationen også drøftet. De konstante forandringer der har været i arbejdsforholdene de sidste 13 måneder har været belastende, og det blev fremhævet, at det er en vigtig ledelsesmæssig rolle at være opmærksom på det pres, der har været på personalet i hele perioden.

Se referatet fra generalforsamlingen her eller i boksen til højre. Udtalelse fra generalforsamlingen vedr. læreruddannet personale i folkeskolen, kan ses her eller til højre 

   

Tomt Kateder 570251