Medlemsfordele

Hvad kan Hvidovre Lærerforening tilbyde?

  • Som medlem af Hvidovre Lærerforening bliver du en del af et fagligt fællesskab, hvor der både indgår faglige og sociale arrangementer.
  • På skolen afholder din TR Faglige Møder, hvor man f.eks. taler om, hvordan man kan forbedre arbejdsvilkår på skolen, har fokus på sociale tiltag for personalet, taler om skolens fag- og opgavefordeling eller lign.
  • Hvidovre Lærerforening hjælper dig med at tjekke, at arbejdstid, ansættelses- og lønforhold er korrekte.
  • Du kan søge hjælpe hos din TR og AMR i forhold til at få en god start på dit lærerliv. Det kan f.eks. være hjælp til fysiske eller psykiske arbejdsforhold, hjælp til at forstå din opgaveoversigt, lønseddel eller lign.
  • Du har som medlem ret til juridisk bistand, hvis du skulle få brug for det.
  • Har du spørgsmål, kan du kontakte din skoles TR eller kredskontoret.

 

Bliv medlem af DLF

Din indmeldelse foregår digitalt. 

Meld dig ind i Danmarks Lærerforening via digital formular

I forbindelse med indmeldelsen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for indmeldelsen:

  • cpr-nummer
  • navn og kontaktoplysninger
  • beskæftigelsessituation
  • uddannelse

Når du har indsendt den udfyldte blanket, behandler vi din ansøgning.

Når du er optaget som medlem, får du et brev med posten om, at du er blevet meldt ind, og Danmarks Lærerforening vil opkræve kontingent.

 

 Jpg Moerkgroen