Arbejdsmiljø

Vigtigheden af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er kommet mere og mere i fokus. Men der er mange opgaver, der skal løses, før vi i Danmarks Lærerforening kan være tilfredse med lærernes arbejdsmiljø. 

Hvis du har brug for assistance i arbejdsmiljøspørgsmål skal du i første omgang kontakte din lokale AMR-repræsentant.

Psykologisk kriseberedskab til akut krisehjælp

Hvidovre Kommune har indgået aftale med ArbejdsmiljøCentret (AMC) der supplerer kommunes psykologhjælp (se nedenfor). Dette skal sikre en hurtig relevant håndtering af krisesituationer.

Akuttelefonen med et krisekorps af psykologer, er døgnbemandet 365 dage om året.

Ved rekvirering af akut krisehjælp kontaktes AMC på tlf. 87 10 89 00, hvorved der igangsættes en akut rekvireringsproces af en ledig psykolog. AMC tilbyder:

  • Telefonisk krisehjælp af en psykolog inden for 1 time ved behov for akut krisehjælp 24 timer i døgnet.
  • Rådgivning vedr. krisestyring til den berørte ledelse og krisehjælp til medarbejder(e) på hændelsesstedet indenfor 2 timer.

Ved henvendelse om akut krisehjælp vil psykologen vurdere, om det er nødvendigt og tilrådeligt at benytte akut krisehjælp - eller om det er tilstrækkeligt for de implicerede at håndtere sagen som almindelig psykologhjælp. Ofte er det nødvendigt, at psykologen tager en telefonisk samtale med medarbejderen for at vurdere behovet for hjælp og tidspunkt for første samtale.

Er der flere medarbejdere som har brug for krisepsykologisk rådgivning, kan der aftales defusing/debriefing eller andre relevante gruppesamtaler.

Individuel psykologisk rådgivning til den berørte medarbejder med en responstid på maksimal 36 timer fra rekvirering til konfrontation med psykolog.

 

Som ansat i Hvidovre Kommune kan du få psykologhjælp

Professionel hjælp gives ved f.eks. sygdom, stress, depression, dødsfald i familien, skilsmisse, ulykker, vold, misbrugsproblemer, eller hvis du har været udsat for trusler.

Årsagen til krisen er ikke afgørelsen for, om du kan få professionel hjælp. Det vigtige er, at du får hjælp, så du kan fungere i dit arbejde. Både dig selv, et familiemedlem, en ven, en kollega eller din leder kan foreslå, at du får psykologhjælp.

Sådan får du hjælp

JT Psykologisk Konsultation

Valkendorfsgade 19

1151 København K.

v/cand.psych. Bjarnette Wildschiødtz, autoriseret psykolog og overlæge Gordon Wildschiødtz, speciallæge i psykiatri.

Tlf.: 70 20 70 21

Telefontid alle hverdage kl. 8.00 - 16.00

VIGTIGT - SÅFREMT DU RINGER UDEN FOR TELEFONTIDEN ELLER NUMMERET ER OPTAGET, SÅ LÆG DIT NAVN OG TELEFONNUMMER PÅ TELEFONSVAREN. DU VIL DEREFTER BLIVE KONTAKTET HURTIGST MULIGT.

Alle henvendelser behandles i fortrolighed.

 

Hvem kan få Psykologhjælp?

 Alle ansatte i Hvidovre Kommune, der har mindst 15 timer om ugen.

Rengøringsassistenter og ansatte i fleksjob, der har under 15 timer om ugen og har været ansat i mindst 3 måneder.

Ansatte ved selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune, og som opfylder ovennævnte kriterier.

Personer i ekstraordinær ansættelse som følge af aktiverings- og beskæftigelseslovgivningen o.lign. er ikke omfattet af ordningen (f.eks. personer i aktivering, virksomhedspraktik, job med løntilskud m.fl.).

Personer i enten lønnet eller ulønnet praktik er heller ikke omfattet.

 

Hvad kan psykologhjælp gøre for dig?

Der kan gives forskellige former for professionel hjælp, f.eks. psykologisk undersøgelse, rådgivning eller kortere behandlingsforløb.

Der er tilknyttet både mandlige og kvindelige behandlere til ordningen.

Det er behandlere der vurderer, hvad du har brug for.

 

Er psykologhjælpen i arbejdstiden?

 Hjælpen kan både være i og uden for arbejdstiden.

Du skal aftale med din leder, hvis hjælpen foregår i arbejdstiden. Psykologhjælp der foregår i arbejdstiden, anses for at være tjenestefrihed og ikke sygefravær.

Henvisninger:

Kontaktpersoner:

Jens Frankoch

fra@hvidovre.dk

Tlf. 3639 3121

 

Krestina Møller Dalsgaard

kyd@hvidovre.dk

Tlf. 3639 3118

 

Mads Dehlholm Holst

cxi@hvidovre.dk

Tlf. 3639 3113

 

Pernille Dørr Kjær-Knudsen

pdq@hvidovre.dk

Tlf. 3639 3119

 

Sussie Skaarup Kindt

ssl@hvidovre.dk

Tlf. 3639 3245

 

Kontaktinformation: personalejura@hvidovre.dk

 

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte kredsens arbejdsmiljøansvarlige Pelle Roholt Jensen, hvis du har nogen spørgsmål til dit arbejdsmiljø.

 

Nyttige link arbejdsmiljø