Arbejdsmiljø

Vigtigheden af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er kommet mere og mere i fokus. Men der er mange opgaver, der skal løses, før vi i Danmarks Lærerforening kan være tilfredse med lærernes arbejdsmiljø. 

Hvis du har brug for assistance i arbejdsmiljøspørgsmål skal du i første omgang kontakte din lokale AMR-repræsentant.

Hvidovre Kommunes flyver til psykologhjælp

Hvad kan psykologhjælp gøre for dig?

Der kan gives forskellige former for professionel hjælp, f.eks. psykologisk undersøgelse, rådgivning eller kortere behandlingsforløb.

Der er tilknyttet både mandlige og kvindelige behandlere til ordningen.

Det er behandlere der vurderer, hvad du har brug for.

 

Er psykologhjælpen i arbejdstiden?

 Hjælpen kan både være i og uden for arbejdstiden.

Du skal aftale med din leder, hvis hjælpen foregår i arbejdstiden. Psykologhjælp der foregår i arbejdstiden, anses for at være tjenestefrihed og ikke sygefravær.

 

Kontaktinformation: personalejura@hvidovre.dk

 

Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte kredsens arbejdsmiljøansvarlige Pelle Roholt Jensen, hvis du har nogen spørgsmål til dit arbejdsmiljø.

 

Nyttige link arbejdsmiljø