Dagsorden til generalforsamlingen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440 B, 2650 Hvidovre

 

Der vil ikke være spisning efter generalforsamlingen.
På de senere års generalforsamlinger er Pædagogisk Udvalg og
Fagligt Udvalg kommet med indlæg under beretningen. Det vil
ikke være tilfældet i år.

Endelig dagsorden:
1) Valg af dirigent
Kredsstyrelsens forslag er Anders Liltorp

2) Beretning

3) Regnskab
Punktet udsættes til en ekstraordinær generalforsamling, se
nedenfor

4) Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag

5) Budget og fastsættelse af kredskontingent
Punktet udsættes til en ekstraordinær generalforsamling, se
nedenfor

6) Valg i henhold til vedtægterne
a: Kredsformand
Kredsstyrelsens forslag er Flemming Ernst
b: Kredskasserer
Kredsstyrelsens forslag er Gitte Greisik
c: Kongresdelegerede
Kredsstyrelsens forslag er Martin Roald-Arbøl og Vivian
Korsgaard
d: Suppleanter for kongresdelegerede
Kredsstyrelsens forslag er Morten Bo Larsen som 1. suppleant, Pelle Jensen som 2. suppleant og Rasmus Bæk som 3.
suppleant
e: Revisorer
Kredsstyrelsens forslag er Kim Holm og Hubert Steffensen
f: Revisorsuppleanter
Kredsstyrelsens forslag er Steen Jeppesen som 1. suppleant
og Jan Tradsborg som 2. suppleant.

7) Eventuelt
Punkterne 3 og 5 udsættes på grund af længevarende sygdom hos kassereren og corona-nedlukningen.
Regnskab er derfor ikke revideret endnu. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien, så de 2 punkter kan blive behandlet.
Hovedforeningen er orienteret om dette og har accepteret, at vi gør det på den måde.