Aftale om arbejdstid mellem DLF og KL, læs nyhedsbrev

Kredsstyrelsen har drøftet den arbejdstidsaftale, der er indgået mellem DLF og KL (A20) og som afskaffer arbejdstidsregler i Lov 409. Et stort flertal i kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer ja til aftalen. Læs nyhedsbrev