Generalforsamlingen og andet spændende!

Generalforsamling

Vi holder en ekstraordinær generalforsamling i starten af skoleåret. Det bliver tirsdag den 8. september - sandsynligvis. Ret til ændring forbeholdes. Vi skal behandle regnskab for 2019 og budget for 2020. Begge punkter, der er udskudt fra den ordinære generalforsamling. Endvidere håber vi at have en debat om resultatet af periodeforhand-lingerne mellem DLF og KL. 

 

Fredag den 23. oktober håber vi at kunne holde oktoberfest. Den første oktoberfest blev holdt i 2019 og var en stor succes. Men festen i år afhænger selvfølgelig af, om Corona giver lov til  det – og om vi har et sted at holde den. Risbjerggårds fantastiske festsal er blevet revet ned, så vi skal finde et nyt sted.

 


Vi er også klar med datoen for medlemsweekenden i skoleåret 2020/21. Det bliver den 10. – 11. april 2021 på Hotel Frederiksdal. Hvad er så en medlemsweekend? Det er et døgn med spændende oplæg, mulighed for gode diskussioner, socialt samvær med kolleger fra alle skoler,
musikquiz og god forplejning.

 

Endelig er der selvfølgelig vores årlige ordinære generalforsamling. Den holder vi torsdag den 18. marts 2021.

Sæt kryds i kalenderen til alle 4 ting.