Highlights fra kredsstyrelsesmøde 17. juni

Kredsstyrelsen mødtes til skoleårets sidste kredsmøde – og for første gang siden Corona-nedlukningen fysisk. Der er 3 nye medlemmer i kredsstyrelsen, Søren fra Holmegårdsskolen, Emilie fra Gungehusskolen og Flemming fra Risbjergskolen. Alle blev budt velkommen til arbejdet. Kredsstyrelsen konstituerede sig. Næstformand blev Martin Roald-Arbøl og Vivian Korsgaard blev formand for Pædagogisk Udvalg.

 

”Corona-skolen” blev drøftet. Både udfordringer nu og hvordan det ser ud 1. august. Men også positive erfaringer. Her har vi udsendt et spørgeskema, så vi kan samle op på de positive erfaringer. Hvis du ikke har udfyldt det, så gør det endelig, klik her for at komme til spørgeskemaet

 

Hvidovre Kommunes budget for 2021 drøftede kredsstyrelsen også. Selvfølgelig med fokus på folkeskolen. Her er vores fokus på de 2 puljer, der er afsat til skolen. 5 mio. kr. til udfordrede elever og 2,9 mio. kr. til ekstra lærere. De penge skal vi altså have i spil helt ude på skolerne – til ekstra lærere og ikke til studentermedhjælpere.

 

Vi mødes igen efter sommerferien – forhåbentlig uden ret meget Corona.

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her