Arbejdstidsforhandlingerne og kalendere for det kommende skoleår

Arbejdstidsforhandlinger 

Forhandlingerne mellem DLF og KL om en central arbejdstidsaftale skulle være afsluttet i denne uge. Forhandlingerne er en del af OK-18 og de anbefalinger, som lærerkommissionen kom med i december.

Forhandlingerne bliver ikke afsluttet i denne uge, men det er fortsat håbet, at det lykkes i maj måned. Hvis vi skal indgå en aftale, skal den være juridisk bindende. Hvis den ikke er det, er det ikke en aftale i arbejdsretslig forstand.

Det er vigtigt, at en aftale tager hånd om de problemer, som lærerkommissionen påpegede. Der er:

  • Sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder muligheden for forberedelse, teamsamarbejde og faglig udvikling.
  • En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag.
  • En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer.
  • Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på skolen.
  • Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov.

Man kan læse mere om status på forhandlingerne netop nu på Folkeskolen.dk her.

 

Kalendere

 

Dette er vores kalender for det kommende skoleår. Håbet er som bekendt lysegrønt, og det er vores kalendere også. Så lad os håbe på, at skoleåret 2020/21 bliver mere almindeligt end den nuværende situation.

Vi har indkøbt 300 kalendere. For dem af jer, der fortsat er lidt analoge, kan I få en kalender. Bare giv besked til jeres TR, så kommer den snarest.

Pensionister er også velkomne til at få et eksemplar. De kan afhentes på kredskontoret.