Lønkort pr. 1. april, Særlig feriegodtgørelse, Ferien i 2020, Periodeforhandlinger

Løn pr. 1. april

Den 1. april har vi fået en generel lønstigning på 0,4 %. Den er aftalt ved OK-18. Sidste gang vi steg i løn, var 1. januar, hvor vi fik en lønstigning på 1,6 %. Næste gang vi stiger i løn, er 1. oktober. Vi kender endnu ikke lønstigningen 1. oktober.
Vi har som sædvanlig udarbejdet et lønkort. Du kan finde lønkortet her.

Særlig feriegodtgørelse

Hvert år får man med lønudbetalingen i slutningen af april en særlig feriegodtgørelse. På vores område er den særlige feriegodtgørelse på 2,15 % af den ferieberettigede løn. Det er den fortsat.
På grund af den ændrede ferielovgivning, er der imidlertid ændret på udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse. I år får man lidt mindre udbetalt, idet en del af den særlige feriegodtgørelse lægges i den nyoprettede feriefond. Her udbetales feriepengene først, når man går på pension. I år betyder det, at man får ca. 1,82 % af den ferieberettigede løn optjent i 2019 i stedet for de 2,15 %. De sidste ca. 0,33 % lægges i feriefonden.
På lønsedlen, som man netop har modtaget, står den særlige feriegodtgørelse på 2 linjer:
- Udbetalt særlig feriegodtgørelse
- Udb. Forh. Fe. Till. KalÅr 1
Nu kommer en lidt teknisk forklaring, som man kan springe over.
Den særlige feriegodtgørelse består af 2 dele. 1 % er som følge af ferieloven og de resterende 1,15 % er aftalt ved overenskomsterne. Første linje på lønsedlen er 1 % optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019. Anden linje er 1,15 % optjent i hele 2019.
Fra 2021 udbetales den særlige feriegodtgørelse ikke på en gang, men over 3 gange. Det vil vi orientere om til den tid.

Ferie i 2020

Som nævnt også i tidligere Nyhedsbreve – er ferielovgivningen ændret. For lærere og børnehaveklasseledere er ferien i den kommende sommerferie placeret fra mandag den 6. juli til og med tirsdag den 28. juli. Denne ferieperiode er kun på 17 dage. Det skyldes overgangen til en ny måde at optjene ferie på.
Det er vigtigt at sige, at det ikke har betydning for, hvornår man skal møde på arbejde. De resterende dage i uge 27 til 31 er ”afspadserings-dage”.
I det kommende skoleår vil det ikke være uge 42, efterårsferien, der er ferie i ferielovens forstand. Vi har flyttet denne ferieuge til uge 7, vinterferien.
Vi vil informere mere om regler i forhold til ferie senere.


Periodeforhandlingerne


Lige nu forhandles der mellem DLF og KL om en ny arbejdstidsaftale. Anders Bondo har beskrevet det meget udførligt i et medlemsbrev i mandags – dog uden at skrive noget konkret om indholdet i en mulig aftale.
Så snart vi ved, hvad resultatet bliver af forhandlingerne, vil vi orientere om vores holdning.