Highlights fra kredsstyrelsesmøde 18. november

Coronasituationen er en underliggende faktor i mange, mange sammenhænge. Det gælder helt ind i de enkelte klasselokaler, når få, mange eller alle elever er hjemsendt. 

Hvordan skal undervisningen så foregå?

Vi mener, at der er stor forskel på "fjernundervisning" og "virtuel undervisning".
Fjernundervisning er IKKE at være i online kontakt med sine hjemsendte elever uafbrudt i hele skoledage.
Det kan man være nogle udvalgte tidspunkter, og man kan også følge sine elevers arbejde på andre måder.
Af mange årsager mener vi ikke, at man uden videre skal live-streame inde fra klasselokalerne, så enkelte hjemsendte elever kan følge med hjemme fra. Bl.a. fordi det bryder med GDPR-lovgivningen, og fordi det ikke nødvendigvis giver mening rent fagligt.
En skoles ledelse kan beslutte, at hjemsendte elever skal undervises efter nødundervisningsbekendtgørelsen i de perioder, hvor eleverne er hjemsendte.


- Vi drøftede også de lokale forhandlinger om en arbejdstidaftale, som vi netop nu er i gang med sammen med kommunen.
De skrider frem, og vi er heldigvis enige om, at vi alle gerne vil skabe de optimale betingelser for "god skole" ud fra de ressourcer, der nu en gang er til rådighed.


Klasselærerrollen har udviklet sig meget de seneste 10-15 år 
I takt med, at inklusionsopgaven har ændret sig, er kravene til en klasselærer steget markant. Opgaven kan være meget forskellige fra klasse til klasse. Hvidovre Lærerforening vil gerne have en åben drøftelse både centralt og lokalt om, hvordan vi laver en funktionsbeskrivelse,
der svarer til den tid, som lærerne har til opgaven i hverdagen. 

På flere skoler oplever vi en markant stigning i udskiftning af medarbejdere

Der kan være flere grunde til denne tendens, men vi ved, at det er dyrt for en organisation, hver gang man skifter ud i medarbejderstaben.
Vi vil gerne blive klogere på denne tendens, også for at se, om vi kan gøre noget konstruktivt i denne sammenhæng.

 Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her