Highlights fra kredsstyrelsesmøde 28. oktober

På kredsstyrelsesmødet i går blev brugen af undervisningsportaler drøftet. 

Det er på kommunalt niveau besluttet, at man udelukkende vil betale for Gyldendal. Hvis den enkelte skole vil anvende andre portaler, skal skolen selv finansiere det – hvilket kan være svært på grund af økonomien for mange skoler. I henhold til folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der vedtager valget af undervisningsmidler. Debatten drejede sig om udvælgelsesprocessen, om det frie valg mellem undervisningsmidler og om brugen af portaler contra bøger. Vi blev enige om at rette henvendelse til centeret og foreslå, at vi sammen igen drøfter spørgsmål af pædagogisk karakter i et pædagogisk udvalg. Det kunne bestå af ledere, vejledere og Hvidovre Lærerforening.

 

Corona fylder fortsat meget og skaber mange spørgsmål. 

Hvis man som lærer har været i nærkontakt med en smittet person, kan man komme på en fast-track-liste til test.
Hvis man formodes at være blevet smittet på arbejdet, skal det anmeldes som en arbejdsskade.
Vi undersøger reglerne for streaming fra klasselokalerne til hjemsendte elever i forhold til GDPR og til optagelse af virtuelle skole/hjemsamtaler. 

Inden længe vil I – forhåbentlig – modtage en spørgeskemaundersøgelse om inklusion. Vi har flere gange tidligere – ca. hvert tredje år - udført en lignende undersøgelse. Denne gang gør vi det i samarbejde med centeret. Vi håber, undersøgelsen kommer ud i løbet af november – og at I vil svare på den.

  

Læs referatet fra kredsstyrelsesmødet her