Highlights fra kredsstyrelsesmøde 7. oktober

På kredsstyrelsens møde i dag stod corona endnu engang på dagsordenen. Heldigvis er smittetallet på de fleste skoler meget lavt. Men restriktionerne påvirker mange steder det psykiske arbejdsmiljø. Fra Center-MED’s side opfordres til, at så mange møder som muligt afholdes virtuelt.

 Zommfoto

  

Klasselærerfunktionen er fortsat central i folkeskolen. Opgaverne, der er knyttet til funktionen, opleves som stigende. Nogle skoler har en updateret beskrivelse af forventningerne til funktionen, men det er langt fra alle. Vi vil forsøge at udarbejde en beskrivelse, gerne i samarbejde med centeret, der kan anvendes og tilpasses lokalt på den enkelte skole.

Speuv Udfordr Klasselokaler Slider 2019

 

Da folkeskolereformen trådte i kraft august 2014, blev skoledagen forlænget på alle klassetrin. Siden er længden på skoledagen blevet forkortet i 0. – 3. klasse og det er blevet muligt at veksle dele af den understøttende undervisning i hele skoleforløbet. Reglerne for dette blev gennemgået og drøftet. Forkortelsen af skoledagen i indskolingen og vekslingen af den understøttende undervisning generelt er betinget af, at resurserne anvendes til andre aktiviteter, der direkte fremmer undervisning af høj kvalitet. Vi vil følge op på, om dette er overholdt.

 

Se referatet fra mødet her

 

Emner

Målgruppe