Resultatet af urafstemningen om A 20

Resultatet af urafstemningen om A 20


Urafstemningen om arbejdstidsaftalen A 20 er slut. Resultatet på landsplan blev:

  • Ja: 67,2 %
  • Nej: 32,8 %
  • Stemmeprocent: 77,8

I Hvidovre blev resultatet:

  • Ja: 72,3 %
  • Nej 27,8 %
  • Stemmeprocent: 75,3

Vi har udlovet en præmie til de 3 skoler, der har den højeste stemmeprocent. Det blev:

  • Præstemoseskolen: 96,2
  • Frydenhøjskolen: 92,4
  • Langhøjskolen: 84,3

Tak til alle for involveringen i debatten og deltagelsen i afstemningen.


Resultatet forpligter. Både os som lærerforening og kommunen som arbejdsgiver. Det forpligter os som lærerforening til at udnytte den indflydelse på skolens resurser, som aftalen lægger
op til – og dermed skabe de bedst mulige rammer for det daglige arbejde. Det forpligter kommunen til at være åben i dialogen om anvendelsen af resurserne – både på kommunalt niveau
og på skoleniveau.


Heldigvis har vi i forvejen en god dialog her i kommunen. Det har resulteret i vores lokale fælles forståelse om arbejdstiden. Jeg forventer, at store dele af den videreføres i en egentlig lokalaftale. Det vil vi arbejde på i de kommende måneder. Vi har allerede i næste uge det første møde med kommunen i den arbejdsgruppe, der skal arbejde med dette.