Highlights fra kredsstyrelsesmøde 14. april

Hvordan afvikles en virtuel generalforsamling?

Det har kredsstyrelsen drøftet og aftalt på et ekstraordinært kredsmøde i sidste uge og afpudset det igen på mødet i dag. Det bliver anderledes, men det bliver selvfølgelig fortsat spændende. Hvis man vil deltage, skal man sende en mail til kredskontoret på 014@dlf.org inden torsdag kl. 15.00. Herefter modtager man en mail med et link til selve generalforsamlingen.

 

A2650

A2650 – den lokale udmøntning af A20 – er nu endelig godkendt. Det var vores intention, at den lokale aftale skulle have været færdig til jul. Vi må konstatere, at julen varer lige til påske. Alle vil modtage aftalen via Aula og via et medlemsbrev med link til aftalen på vores hjemmeside. Der holdes informationsmøde om aftalen for ledere og TR den 29. april.

 

Klasselærerfunktionen

Hvilke opgaver har en klasselærer? Og hvor meget tid tager det? Kredsstyrelsen drøftede dette. Der er forskel på opgavens karakter og omfang på de enkelte skoler. Mange møder om problematiske enkeltsager kan tage meget tid. Det er forskelligt fra klasse til klasse. Dette må der tages højde for i de konkrete situationer. Kredsstyrelsen var enig om at arbejde videre med beskrivelserne og omfanget af klasselærerrollen.

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet kan ses her