Særlig feriegodtgørelse

Særlig feriegodtgørelse

Udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse på 2,15 % er tidligere kommet med lønudbetalingen i slutningen af april. Dette er ændret med den nye ferielov. Nu udbetales de 2,15 % af 3 gange:

  • 1,15 % udbetales med lønudbetalingen i april. På lønsedlen står der ”Udb. forhøjet ferietillæg”
  • 1 % af lønnen for perioden 1. september – 31. maj udbetales med lønudbetalingen i slutningen af maj
  • 1 % af lønnen for perioden 1. juni – 31 august udbetales med lønudbetalingen i slutningen af august

Hvis du ikke har afholdt 6. ferieuge, får du den udbetalt med lønudbetalingen i slutningen af maj

Emner

Målgruppe