Highlights fra kredsstyrelsesmøde 11. juni

På det nye skoleårs første kredsstyrelsesmøde stod den på planlægning på både den korte og den lidt længere bane.  

I forhold til den lidt mere langsigtede planlægning blev der kigget frem mod kommunalvalget i november måned. Her besluttede kredsstyrelsen, at vi vil prøve at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere på kommunens skoler. Kommunens egne tal viser, at der er en ret stor personaleomsætning på skoleområdet, og vi vil gerne kæmpe for at gøre det mere attraktivt for de nuværende lærere i kommunen at blive - men også for nye lærere at søge mod Hvidovre - så vi kan sikre, at børnene i Hvidovre (fortsat) møder kvalificerede og uddannede lærere i deres lokale folkeskole.

 

Læs referatet fra kredsstyrelsesmødet her