Highlights fra kredsstyrelsesmøde 8. december

På årets sidste kredsstyrelsesmøde var mentorordningen for nyuddannede lærere (igen) på dagsordenen. Mentorordningen er et krav i den nye arbejdsaftale - men hvordan skal den tilrettelægges ude på skolerne? Det er der behov for at få drøftet på den enkelte skole, og det kunne passende ske i forbindelse med skoleplanen. Derfor arbejder vi på at få mentorordningen med som fokusområde i årets kommuneplan - fx i form af nogle spørgsmål, som man skal tage stilling til ude på skolerne, når man drøfter skoleplanen for det kommende skoleår.

 

Kredsens pædagogiske ansvarlige har været til topmøde om børn og unges trivsels i uddannelsessystemet og gav en orientering om dette. De unge mennesker er under et enormt pres med mange valg, de skal tage, hvilket giver et højt stress-niveau. Nogle af de faktorer, der stresser de unge mennesker, er forældreforventninger, UPV og karakterer. Kredsstyelsen kommer efter nytår til at arbejde med, hvordan vi som fagprofessionelle evt. kan bidrage til at løse denne problematik.

Læs også referatet fra mødet her

 

Målgruppe