OK21

Forhandlingerne om nye overenskomster fra 1. april 2021 - OK-21 – er godt i gang. Det forventes, at der meget snart indgås en aftale for de statsansatte. Herefter skal der forhandles om aftaler for de kommunalt ansatte – det er os – og endelig for de regionalt ansatte. Forhandlingerne sker i lyset af hele den usikre økonomi på grund af coronanedlukningerne.


De kommunalt ansattes primære krav er:
• Procentvise lønstigninger der sikrer reallønnen
• Fortsættelse af reguleringsordningen. Det er reguleringsordningen, der sikrer en parallel løn- udvikling i forhold til privatansatte
Hvis der mod forventning ikke kan opnås et resultat ved forhandlingerne, vil der blive varslet konflikt fra 1. april. Det håber ingen af parterne på.

  

Ok21 Blaa