Pensionister og kontingentfritagelse

Det har indtil nu været sådan, at man blev fritaget for at betale kontingent, når man som pensionist fyldte 75 år. Den regel er nu ændret, så man først bliver kontingentfri 12 år efter man har nået folke- pensionsalderen. Det betyder, at pensionister de kommende år først bliver kontingentfri som 77 årig. Fra 2031 vil det stige yderligere, eftersom folkepensionsalderen er steget til foreløbig 67 år.