Highlights fra kredsstyrelsesmøde 13. januar

På årets første ordinære kredsstyrelsesmøde prægede corona endnu engang indholdet. Vores generalforsamling er planlagt til d. 18. marts, og også i år må vi tage højde for coronasituationen og den medfølgende usikkerhed i planlægningen. Bedste bud i skrivende stund er, at vi formentlig må afholde en virtuel generalforsamling, men vi forbeholder os retten til at blive positivt overraskende og vil derfor også have en plan B for generalforsamling med fysisk fremmøde klar i skuffen, hvis det skulle vise sig muligt at gennemføre en sådan til den tid.

 

Også vores medlemsweekend - som vi jo desværre måtte aflyse sidste år, da første nedlukning ramte landet - er svær at planlægge, når vi ikke kender coronasituationen og de evt. restriktioner i de kommende måneder. Her har vi dog lidt mere tid at løbe på, da den er planlagt til afholdelse d. 10.-11. april., og vi har derfor ikke helt opgivet håbet om at kunne afvikle den - men det skal selvfølgelig være under nogle forhold, der både er forsvarlige og kan give deltagerne en god oplevelse (frem for corona) med hjem. Vi ser derfor tiden an lidt endnu, før vi tager endelig stilling til, om vi fortsat skal satse på at gennemføre medlemsweekenden på det planlagte tidspunkt.

 

 

Vores nye arbejdstidsaftale, A20, træder først for alvor i kraft fra næste skoleår, men udvalgte bestemmelser i aftalen om samarbejde og planlægning er allerede gældende her fra nytår og skal tænkes med i planlægningen af næste skoleår ude på skolerne. Sideløbende arbejder kredsstyrelsens forhandlingsdelegation sammen med kommunens repræsentanter videre på at omsætte A20 til en lokal arbejdstidsaftale, og denne proces skrider også stille og roligt fremad med jævnlige møder i det virtuelle forhandlingslokale.

 

 

 Se hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her