Generalforsamling og valg af ny formand

Generalforsamling og valg af formand

Generalforsamlingen i Hvidovre Lærerforeninger er den 15. april kl. 16.30. Generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt. I vil få besked om, hvordan i deltager, sammen med den endelige dagsorden, der udsendes i ugen efter påske.

Ud over de sædvanlige punkter på dagsordenen (beretning, regnskab, budget og kontingentfastsættelse) er der valg af formand for Hvidovre Lærerforening. Jeg har valgt at stoppe som formand med udgangen af april.

Kredsstyrelsen i Hvidovre Lærerforening har på sit møde den 24. marts besluttet at pege på Morten Bo Larsen som ny formand. Morten er lige nu TR på Frydenhøjskolen.