Highlights fra kredsstyrelsesmøde 17. marts

Ny formand

På kredsstyrelsesmødet i dag meddelte Flemming Ernst, at han efter 25 år stopper som formand for Hvidovre Lærerforening med udgangen af april. Det betyder, at der skal vælges ny formand på generalforsamlingen den 15. april. Vi håber, det bliver muligt at holde en form for afskedsreception enten lige inden eller lige efter sommerferien.

 

Arbejdstidsaftale

Der er indgået en ny lokalaftale om arbejdstid mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune. Vi kalder den A2650 i stedet for A20. Aftalen blev gennemgået og kredsstyrelsen godkendte enstemmigt aftalen. Der er fortsat enkelte mindre tilretninger. Aftalen skal også godkendes af kommunens økonomiudvalg, før den er gældende. Kredsstyrelsen drøftede hvilke punkter vi – gerne fælles med kommunen og Skolelederforeningen – skal være opmærksomme på i det kommende skoleår.

 

Corona-Virus

Der er fortsat corona-spørgsmål. Lige nu lader det til, at der er problemer med testkapaciteten. Den enkelte test tager så lang tid, at der opstår rimelig lange køer. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vi gør kommunen opmærksom på problemet og håber, det kan løses.

 

 Læs referatet fra kredsstyrelsesmødet her