Nyt fra kredsstyrelsesmødet 10. november

På kredsstyrelsesmødet i uge 45 var coronasituationen (desværre) tilbage på dagsordenen. Smitten er stigende i samfundet generelt - og også her i kommunen - så efter en rolig periode, præger pandemien igen skolernes hverdag. En konkret udfordring har været lærere, der er blevet opfordret til at blive testet - men ikke har kunnet blive testet hos det testteam, der kommer ud på skolerne en gang om ugen. Efter henvendelse fra kredsens side til centeret, er det dog blevet afklaret, at også personale har mulighed for at blive testet på skolerne.

Coronavirus Holddigupdateret Juli20

  

Onsdag d. 17/11 holder vi vores årlige temadag for tillidsrepræsentanter, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og på kredsstyrelsesmødet var der afsat lidt tid til den afsluttende planlægning. Temadagen måtte aflyses sidste år pga. coronasituationen, men i år kan vi heldigvis mødes igen - og det er måske særligt relevant oven på en længere periode, hvor pandemien virkelig har udfordret arbejdsmiljøet ude på skolerne. På årets temadag vil der bl.a. være fokus på et netværk mellem skolernes arbejdsmiljørepræsentanter, hvor de kan få bedre mulighed for at videndele og udveksle både udfordringer og gode erfaringer.

Også den nyligt indgåede brede politiske aftale om et fremtidigt bedømmelses- og evalueringssystem blev drøftet på kredsstyrelsesmødet. Det konkrete indhold venter vi stadig på at høre mere om, men et farvel til elevplaner og nationale test i deres nuværende form vil næppe udløse landesorg på lærerværelserne. Derudover er det meget positivt, at Danmarks Lærerforening er blevet inviteret indenfor og hørt i processen, der har først til den nye aftale, for det må alt andet lige kvalificere de politiske beslutninger, at man nu igen vælger at lytte til de fagprofessionelles viden og erfaring.

 Genstart 414X280

Se referat fra senest kredsstyrelsesmøde her