Tid til trivsel!

“Uanset hvor problematisk og udfordrende børns opvækst er, har alle elever ret til og krav på at modtage den rette undervisning, der giver dem muligheder i livet.” Således lyder det i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal.

Alle elever er forskellige, og skal der være mulighed for at tilgodese elevernes individuelle behov i fællesskabets ramme, kræver det tid.

#StemPåFolkeskolen #KV21

Tid til at arbejde med relationer i og uden for klasserummet!

Tid til den enkelte elev!

Tid til trivsel!

Kampagnetegning Kv21

 

SE kalenderlågen: Vi må kunne gøre det bedre!