Dine udfordringer og behov

På enkelte skoler/arbejdssteder har man for nyligt gennemført Faglig Klub under overskriften "Rammer og vilkår for arbejdslivet", hvor vi har indsamlet viden om de udfordringer og behov I står med ude i jeres praksis i PPR, Ungeindsatsen, forvaltningen, klasselokalerne mv. De resterende steder vil der blive indkaldt i de kommende uger. Det gør vi både for at samle den vigtige viden til vores arbejde lokalt i Hvidovre Lærerforening, og også for at kunne kvalificere debatten om overenskomstvilkår frem mod OK24.