Lønstigning!

I denne hårde tid med inflation, energikrise og en usikker verden, falder den overenskomstaftalte lønstigning på 2,55% nok på et tørt sted for de fleste. I kroner og ører vil den ligge et sted mellem 800 og 1000 kr. om måneden for den enkelte fuldtidsansatte. Stigningen vil for de flestes vedkommende kunne ses på næste lønseddel.

 

Har du spørgsmål til din løn sidder vi klar og kan hjælpe dig, kontakt kredskontoret for spørgsmål

Målgruppe