Online ekstraordinær generalforsamling 27. september

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre Lærerforening tirsdag den 27. september 2022 kl. 16.00

På den ordinære generalforsamling den 17. marts 2022 måtte punktet om regnskab for 2021 udsættes, da sygdom havde betydet, at regnskabet ikke var blevet revideret (se referat). Det blev vedtaget, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling til behandling af punktet. Regnskabet er nu revideret, og som man kan se i bilaget til denne indkaldelse, har Hvidovre Lærerforening holdt sig inden for budgettet, og kom endda ud af 2021 med et mindre overskud. 

Generalforsamlingen afholdes virtuelt i Google Meet. Du skal tilmelde dig generalforsamlingen ved at sende en mail til 014@dlf.org senest tirsdag den 27. september kl. 15.00.

Du vil herefter få tilsendt et link på den mailadresse, du tilmelder dig fra.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Kredsstyrelsen foreslår Louise Mikkelsen.

2. Godkendelse af regnskab for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021
Revisionsfirmaet Edelbo og Lund-Larsen har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 Regnskab for 1. januar - 31. december 2021

Målgruppe