Nyhedsbrev december 2023

Juleferie!

Julen nærmer sig med hastige skridt, og dermed også en velfortjent juleferie oven på et travlt halvår.

Juleferien indeholder ikke egentlige feriedage, den indeholder dage, hvor arbejdsgiver ikke har planlagt, at vi skal arbejde. Når vi arbejder mere end gennemsnitligt 37 timer i de uger, hvor skolen er åben, nemlig gennemsnitligt ca. 41 timer om ugen, betyder det, at der vil være arbejdsdage, hvor vi ikke skal møde op. På den måde går regnestykket op. Det betyder, at alle får fuld løn i juleferien. Det betyder samtidig, at man ikke har ret til erstatningsferie, hvis man er syg i juleferien.

Ny skolechef

Den 1. december tiltrådte Ole Møller Laursen som ny skolechef i Hvidovre Kommune. Ole har mange år på bagen i skoleverden i Hvidovre. Både som lærer, faglig leder og skoleleder. Vi kender Ole som en dygtig og sympatisk mand, der bl.a. står for en meget inddragende og lyttende tilgang. Vi glæder os til at samarbejde om, hvordan vi skaber endnu bedre arbejdspladser i Hvidovres skolevæsen, og til sammen at tage fat på de udfordringer vi ved der er ude på skolerne.

Vores første samarbejde bliver om den såkaldt ”Kommunale redegørelse”, som vi ifølge vores arbejdstidsaftale skal have på plads ganske snart.

 Kontingent

Kontingent og fradrag

På årets kongres i Danmarks Lærerforening blev det besluttet, at lade den del af kontingentet, der går til hovedforeningen, stige med 6 kr. om måneden, for at imødekomme de stigende udgifter, som inflationen også har skabt for en fagforening.

Uden sammenhæng i øvrigt er skattefradraget for fagforeningskontingenter til næste år hævet til 7000 kr. (fra nuværende 6000 kr.). I den kontekst er det værd at huske på, at vores løn er steget ca. 2000 kr. om måneden på baggrund af overenskomstforhandlingerne i 2021, så det betaler sig at være en stærk fagforening!

 

Store Bededag

Regeringen har besluttet at afskaffe Store Bededag som helligdag. Dermed skal vi alle arbejde hvad der svarer til en dag mere om året. Lokalt i Hvidovre gav det en anledning til, at vi åbnede vores arbejdstidsaftale (A2650), og forhandlede en løsning på denne udfordring, og mens vi var i gang, var vi også omkring et par andre mindre tilpasninger i A2650.

Vi blev enige med Hvidovre Kommune om, at selvom vores årlige arbejdstid stiger med 6 timer, fordeles arbejdstiden fortsat som udgangspunkt på 200 skoledage samt 5 forberedelsesdage. Man kan dog placere yderligere én arbejdsdag med henblik på fælles forberedelse, planlægning, kompetenceudvikling, mødeaktivitet eller lignende – efter forudgående dialog mellem TR og skolelederen – hvis der lokalt skønnes at være behov for dette.

Derudover aftalte vi, at opgaver med estimeret tid på under 20 timer også kan anføres på opgaveoversigten, såfremt TR og skoleleder opnår enighed om dette, samt at skolelederen har ansvaret for, at der etableres en lokal struktur for mentorordning for nyuddannede lærere, hvor der bl.a. bør være fokus på prioriteret tid til vejledning samt, at de rette kompetencer er til stede hos de lærere, der skal varetage mentoropgaven.

Som en følge af regeringens beslutning om at afskaffe Store Bededag, er det i loven bestemt, at du skal have et Store Bededagstillæg.

Alle på månedsløn modtager et løntillæg svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen. Tillægget udbetales månedligt fra januar 2024.

 Hsvalg2023

Tak for indsatsen!

Som mange nok oplevede, gjorde vi en indsats for at få jer til at stemme til Hovedstyrelsesvalget i DLF i starten af december. Tak til alle jer der stemte, uanset hvem I stemte på. Vi opnåede en rigtig flot stemmeprocent. Desværre kom den kandidat som vi anbefalede at stemme på lige præcis ikke ind i Hovedstyrelsen. Hovedstyrelsen består af 23 medlemmer, og med både en børnehaveklasseleder, en PPR-ansat, en UU-vejleder og lærere valgt ind, repræsenterer Hovedstyrelsen nu et endnu brede udvalg af vores medlemmer, end hidtil.

 Putapininit

Vigtige datoer:

Vi afholder Generalforsamling torsdag den 14/3 2024, efterfulgt af bankospil og kollegial hygge!

Vi afholder Medlemsweekend den 13/4 til 14/4 på Frederiksdal Hotel i Lyngby.

 

Dlfjul2022