Highlights fra KS-møde 11. oktober

På kredsstyrelsens sidste møde inden efterårsferien blev der blandt andet fulgt op på det årlige fællesmøde mellem skoleledere og tillidsrepræsentanter, som er en del af årshjulet for vores lokale arbejdstidsaftale. I forbindelse med afskaffelsen af store bededag måtte vi justere aftalen, og som en del af denne forhandling blev der nu også åbnet for, at man lokalt på skolen kan vælge at sætte tid på alle opgaver - og altså ikke kun på dem med en estimeret tid på over 20 timer. Det har flere af skolerne gjort allerede i dette skoleår, og på fællesmødet blev der derfor blandt andet drøftet erfaringer med dette. Obligatoriske mentorordninger er også en del af vores lokalaftale, og fællesmødet bød også på erfaringsudveksling om disse. Der var enighed i kredsstyrelsen om, at det havde været et godt og konstruktivt fællesmøde.

 

Kredsstyrelsen evaluerede på onsdagens møde også vores Oktoberfest 2023. Det blev en forholdsvis kort evaluering, da vi jo desværre måtte aflyse festen pga. for få tilmeldte. Vi har dog ikke opgivet håbet - og har jo også to succesfulde fester i bagagen - så vi prøver igen til næste år. Da perioden mellem sommerferien og efterårsferien tit er den travleste tid på skolerne, forsøger vi os dog næste år med at flytte festen om på den anden side af efterårsferien, så Oktoberfest 2024 blev fastlagt til fredag d. 25. oktober 2024. Sæt derfor allerede nu et stort kryds i kalenderen!

 

Her kan du læse hele referatet fra seneste kredsstyrelsesmøde 11. oktober

Flere referater fra kredsstyrelsesmøderne 

Målgruppe