Highlights fra kredsstyrelsesmøde 7. februar

Vinterferien venter forude, og snart bliver vinter til forår (i hvert fald ifølge kalenderen). Det betyder også, at vi nærmer os årets generalforsamling i Hvidovre Lærerforening, så på gårsdagens møde gennemgik kredsstyrelsen den foreløbige dagsorden og det praktiske program. Vi vil igen i år prøve at lægge op til debat om et aktuelt emne i forbindelse med den mundtlige beretning, og så gentager vi succesen fra sidste år med et afsluttende bankospil og en særdeles flot hovedpræmie. Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 14. marts på Dansborgskolen.

  

Saetkrydsikalenderen Slider

 

Senere på foråret - nærmere bestemt d. 13.-14. april - inviterer vi til vores traditionsrige medlemsweekend, og her fik kredsstyrelsen også fastlagt det endelige program. Vi har i år gjort lidt af et scoop, idet vi har fået lokket børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, samt formand for Danmarks Lærerforening, Gorden Ørskov Madsen, til at komme forbi vores medlemsweekend til debat om regeringens folkeskoleudspil (der måske til den tid har udmøntet sig i egentlig lovgivning). Du hører naturligvis nærmere om det resterende program og tilmeldingsproceduren efter vinterferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Vinterferie 2024

 

Disse dejlige arrangementer er for medlemmer af DLF. Er du ikke allerede medlem, så bliv en del af fællesskabet her

Dlf Logo Lille

 

Du kan se hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her

 

Forhandlinger Takfordit Medlemsskab 2024