Vinterferie 2024

Vinterferie – og sygdom i ferien

Vinterferien er ferie for lærere og børnehaveklasseledere. Det betyder, at de generelle ferieregler gælder. Både hvad angår løn og sygdom.

Hvis du har været ansat i kommunen fra 1. november 2023 eller tidligere, vil du få fuld løn i vinterferien. Det gælder langt de fleste. Hvis du er ansat 1. december 2023 eller senere, vil du ikke have optjent ret til ferie med løn i alle 5 feriedage. Du kan aftale, at du i stedet holder forskudsferie. Det vil sige, at du bruger af de ferie-dage, du optjener efterfølgende.

Hvis du er syg før vinterferien, eller bliver syg inden mandag den 12. februar om morgenen, har du ret til erstatningsferie. Hvis du bliver syg inden mandag morgen, skal du sygemelde dig på normal vis. Hvis du bliver rask i løbet af vinterferien, skal du raskmelde dig på normal vis. Hvis du bliver syg i løbet af vinterferien, kan du sygemelde dig som normalt, men du har ikke ret til erstatningsferie, medmindre du efterfølgende får sygedage i sommerferien. Kontakt kredskontoret, hvis det er tilfældet.

 Vinterferie 2024