Opgaveoversigter, fagfordeling

Opgaveoversiger, fagfordeling og lokal arbejdstidsaftale

I vores lokale arbejdstidsaftale står der i §7 beskrevet, hvordan processen omkring opgaveoversiger, dialogmøder mv. skal forløbe. Bl.a. skal alle have en opgaveoversigt senest en uge inden vi går på ferie, så det forventer vi, at alle har fået.

Din tillidsrepræsentant har sendt dig et medlemsbrev specifikt om dette.

Vores arbejdstidsaftale finder du her: https://www.dlfkreds14.dk/arbejdsliv/arbejdstid

Emner

Målgruppe