Highlights fra kredsstyrelsesmøde 26. august

Corona Small Blue 2020

Corona præger fortsat arbejdet både ude på skolerne og i kredsstyrelsen. På mødet i går drøftede kredsstyrelsen de aktuelle coronarelaterede udfordringer på skolerne, hvor bl.a. fravær pga. ventetid på test og testresultater, håndtering af afstandsregler samt rengøring var nogle af de emner, der blev diskuteret.

Corona-situationen betyder desværre også, at vi bliver nødt til at aflyse vores traditionsrige Oktoberfest d. 23. oktober, men hvis du havde sat kryds i kalenderen, så lad det blive stående, for vi arbejder på at arrangere en lidt mere “coronavenlig” markering den dag - og så satser vi på et brag af en Oktoberfest i 2021!

Kryds I Kalenderen Lille

Urafstemningen om arbejdstidsaftalen er i fuld gang, og næsten halvdelen af lærerne i Hvidovre har allerede stemt. Et stort flertal i kredsstyrelsen anbefaler at stemme ja til aftalen, hvilket man kan læse mere om i det nyhedsbrev, vi har udsendt. Husk at stemme inden på tirsdag kl. 16, hvor urafstemningen slutter.

Arbjedstid Spoergsmaaltegn 2020

Læs hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her