Highlights fra KS-møde d. 16. december

På årets sidste kredsmøde var Corona, inklusion og sygefraværssamtaler blandt andet på dagsordenen.

Der er stor forskel på, hvor mange ansatte og elever der er smittede eller hjemsendte på grund af Covid-19 på de enkelte skoler. Det er fortsat vores opfattelse, at hvis vi skal bekæmpe pandemien bedst muligt, må det betyde, at eleverne i 0. – 4. klasse skal have færrest mulige lærere og den enkelte lærer færrest mulige elever. Det mindsker risikoen for smittekæder. Det har vi også fortalt alle beslutningstagere. Vi venter spændt på, hvordan verden ser ud efter nytår. 

 

Inklusion

I skoleåret 2017/18 udarbejdede alle skoler en inklusionshandleplan. Den satte fokus på, hvordan man på den enkelte skole bedst håndterer inklusionen. Alle skal vide, hvad de skal gøre og hvor man kan få støtte. Det er ikke på alle skoler, man anvender lige nøjagtig den udarbejdede inklusionshandleplan fra 2017, men heldigvis tyder meget på, at man er bevidst om noget tilsvarende. Vi arbejder videre med en beskrivelse af skolernes resursecentre for gensidig at inspirere.

  

 

 Sygefravær

Hvis man er syg i en længere periode eller har mange sygedage, bliver man indkaldt til en sygefraværssamtale. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en tjenstlig samtale. Formålet med samtalen er at afdække, hvordan man bedst kan hjælpe den ansatte med at komme tilbage på arbejde. Man kan læse om sygefraværssamtaler i Hvidovre Kommunes sygefraværspolitik.

 

Se referatet fra kredsstyrelsesmødet her

 

Hvidovre Lærerforening ønsker alle en god jul og godt nytår. Se kontaktinformationer hvis du får brug for os i juleferien