Highlights fra kredsstyrelsesmøde 6. oktober

På kredsstyrelsesmødet i uge 40 var vores Oktoberfest på dagsordenen. Punktet var tænkt som de sidste forberedelser til fredagens fest, men som det sikkert er gået op for de fleste, måtte vi desværre aflyse festen på grund af for få tilmeldinger. Det blev derfor i stedet til en evaluering af forløbet og den sparsomme interesse for årets fest. Vi kommer ikke til at droppe planerne om en medlemsfest i fremtiden, men vi drøftede bl.a., om den skal ligge på et andet tidspunkt, om indholdet skal udvides til også at indeholde muligheden for en aktivitet (som det tidligere julevolley - men måske en aktivitet med lidt bredere appel), og om vi kan gøre mere for at reklamere for et sådant arrangement.

 

Vi er i gang med år 1 med vores nye arbejdstidsaftale, A2650, og som et led i opfølgningen på implementeringen har vi en række erfaringsmøder med skolelederne og repræsentanter for Center for Skole og Uddannelse. På det næste af disse møder skal vi sammen evaluere skolemøderne fra foråret med henblik på at indsamle erfaringer, der både kan bruges til at kvalificere de kommende skolemøder på skolerne og til udarbejdelsen af kommuneplanen, der også er en del af arbejdstidsaftalen. Kredsstyrelsen drøftede input til det indledende erfaringsmøde samt udpegede en delegation til et opfølgende møde om kommuneplanen.

 

Et af kredsstyrelsens fokusområder i implementeringen af arbejdstidsaftalen er den nu obligatoriske mentorordning for nyuddannede lærere, og på mødet gav kredsens pædagogiske ansvarlige et oplæg med et bud på, hvordan udviklingen af mentorordningen i systemisk perspektiv kunne se ud. Der er brug for at etablere mentorordninger, hvor der arbejdes systematisk både med udvælgelse af mentorer og selve mentorarbejdet for at give de nyuddannede den bedst mulige start på deres lærerliv. Dette kunne bl.a. ske med en kommunal uddannelse af mentorer, hvilket vi glæder os til at drøfte nærmere med skolelederne og skolechefen til vores samarbejdsmøder om A2650.

Læs hele referatet her

Målgruppe