Highlights fra kredsstyrelsesmøde 27. april

Efter TR-valgene ude på skolerne består Hvidovre Lærerforenings kredsstyrelse nu bl.a. af tre nye medlemmer - i form af de nyvalgte tillidsrepræsentanter fra hhv. Engstrandskolen, Holmegårdsskolen og Dansborgskolen - og derfor blev der naturligvis budt velkommen til de nye på sidste uges kredsstyrelsesmøde.  

 

På mødet skulle der også vælges ny formand for pædagogisk udvalg, og her valgte en enig kredsstyrelse Lisbeth Poulsen til posten.

 

Som følge af udskiftningen i kredsstyrelsens sammensætning, var onboarding af nye tillidsrepræsentanter/kredsstyrelsesmedlemmer også sat på dagsordenen til kredsstyrelsesmødet. Vi kæmper jo for gode mentorordninger til nyuddannede lærere ude på skolerne - og har bl.a. fået kravet om mentorordninger med i vores lokale arbejdstidsaftale, A2650 - og derfor er det også naturligt for os at kigge på, hvordan vi selv som kredsstyrelse tager imod nye kredsstyrelsesmedlemmer og hjælper dem bedst muligt i gang.

 

På årets medlemsweekend havde vi besøg af Rasmus Jon Nielsen, der er organisationskonsulent hos DLF og gav et interessant oplæg om, hvordan man kan styrke de faglige fællesskaber på skolerne og blive mere inddragende som fagforening. Dette emne vil vi gerne som kredsstyrelse arbejde videre med, og helt konkret vil vi i samarbejde med Herlev Lærerforenings kredsstyrelse derfor lave en ny aftale med Rasmus Jon Nielsen inden længe med henblik på at styrke den videre proces.

Se hele referatet fra kredsstyrelsesmødet her